03

Pe parcursul celor patru săptămâni, copiii parohiei noastre s-au bucurat din plin de...

posibilitatea de a fi împreună. Au învăţat lucruri noi, atât despre sine cât şi despre aproapele. S-au îndeletnicit cu rugăciunea şi cu lecturile biblice. Au fost în câteva excursii ziditoare de suflet, precum şi la mare. Mai jos lăsăm câteava poze care descriu mai bine, activităţile noastre. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate !