01

Bucuria reântâlnirii colegilor de studii preoţi, din...

Seminarul "Veniamin Costachi " Mănăstirea Neamţ, a avut loc în parohia noastră. Ivitaţia fiind pentru toţi, careva din fraţi, din binecuvântate pricini nu s-au putut alipi bucuriei noastre de a ne revedea de peste mai mult de 24 de ani de la finisarea studiilor seminariale.

Bucuria duhovnicească a părtăşiei cu Hristos din timpul Sfintei Liturghii, a încălzit sufletele tuturor creştinilor din Biserică.

După Sfânta Liturghie finisată cu rugăciunea de mulţumire pentru toate, toţi creştinii şi oaspeţii, s-au bucurat de agapa creştină oferită de gospodinele parohiei.

Apoi, pe parcursul zilei ne-am bucurat de starea înpreună, şi vizitarea  a mai multor locuri importante istoric şi duhovnicesc din Bologna.

Mai jos aveţi câteva secvenţe ale bucuriei.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate !