16

Cu credinţă în suflet şi cu demnitate de...

buni creştini ce poartă numele de ORTODOCŞI, enoriaşii parohiei noastre, în Duminica întâi din postul mare, după Sfânta Liturghie au mers în procesiune cu Sfintele Icoane prin oraş, arătând întregii suflări biruinţa duhovnicescului asupra celor vremelnice.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate !