01

 

Popasul primei Duminici din postul mare, a fost marcat de...

catre creştinii parohiei noastre prin Sfânta Liturghie după care s-a purces în procesiune cu Sfintele Icoane. Atât creştinii catolici ai parohiei gazdă cât şi trecătorii de rând, au fost foarte încântaţi de prezenţa creştinilor ortodocşi purtând în mâini Icoane. După procesiune a fost săvârşit tedeum-ul special pentru triumful Ortodoxiei.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate.